Công ty thiết kế website chuẩn SEO Web Mới
Tìm kiếm
Công ty thiết kế website chuẩn SEO Web Mới

Yii Framework là gì? Ưu và Nhược điểm của Yii Framework

Yii Framework là gì? Đó là một Framework PHP dùng để phát triển các ứng dụng web, có kiến trúc MVC, nhẹ và được trang bị giải pháp cache tối ưu, có dung lượng dữ liệu trên đường truyền lớn.

Yii Framework là gì? Ưu và Nhược điểm của Yii Framework

Yii Framework là gì? Ưu và Nhược điểm của Yii Framework

Mục Lục [Ẩn]


Yii Framework là gì?

Yii Framework là một Framework PHP dùng để phát triển các ứng dụng web, có kiến trúc MVC, nhẹ và được trang bị giải pháp cache tối ưu, có dung lượng dữ liệu trên đường truyền lớn như web portal, forum, CMS, e-commerce, v.v.

Yii Framework là framework phát triển ứng dụng Web nên có thể dùng để viết mọi loại ứng dụng Web. Yii rất nhẹ và được trang bị giải pháp cache tối ưu nên nó đặc biệt hữu dụng cho ứng dụng Web có dung lượng dữ liệu trên đường truyền lớn như web portal, forum, CMS, e-commerce, v.v. Để chạy 1 ứng dụng được viết bằng Yii, bạn cần Web Server hỗ trợ PHP 5.1.0 hoặc phiên bản mới hơn.

Xem thêm bài viết :

PHP Framework là gì?

Website là gì?

 

Một số thành phần của Yii Framework

Model (Mô hình)

Trong Yii Framework, Model đại diện cho dữ liệu và quan hệ với cơ sở dữ liệu. Yii hỗ trợ hai loại model, bao gồm: form model (CFormModel) và active record model (CActiveRecord). Form model chính là những dữ liệu mà người dùng nhập và lưu trữ trong bộ nhớ. Trong khi đó, Activerecord Model sẽ tương ứng với dữ liệu trong cơ sở dữ liệu.

View (Giao diện)

View là thành phần giao diện người dùng trong kiến trúc MVC. Thành phần này chứa mã PHP để hiển thị dữ liệu từ Model.

Controller (Bộ điều khiển)

Controller là thành phần điều khiển các yêu cầu từ người dùng. Mỗi hành động trong Controller tương ứng với một chức năng cụ thể của ứng dụng. Yii mặc định đi kèm với một số hành động như actionIndex và actionContact.

Layout (Bố cục)

Layout là một bố cục tổng quan cho toàn bộ trang web. Bố cục này chứa các thành phần chung và có thể chứa mã PHP. Với sự hỗ trợ của Layout, toàn bộ trang web của bạn sẽ đồng nhất về giao diện.

Widget (Thành phần giao diện)

Widget là thành phần giao diện tương tác với người dùng. Chúng có thể được nhúng vào trang web để tạo ra các yếu tố giao diện đa dạng như lịch, biểu đồ và hộp tìm kiếm.

Component (Thành phần)

Component là các đối tượng đại diện cho các tính năng và chức năng cụ thể trong ứng dụng. Theo đó, Component có thể là những CComponent hoặc các lớp dẫn xuất từ chúng. Vai trò của Component là được dùng để quản lý các tác vụ cụ thể trong ứng dụng.

Module (Mô đun)

Module là một phần độc lập chứa các thành phần như Model, View, Controller và những thành phần hỗ trợ khác. Một module được dùng để chia nhỏ ứng dụng thành các phần nhỏ hơn, giúp quản lý và bảo trì dễ dàng. Module không thể tồn tại độc lập và phải nằm trong một ứng dụng chính.

Sử dụng Yii tốt nhất khi nào ?

Yii, nói chung, là một framework phát triển ứng dụng Web nên có thể dùng để viết mọi loại ứng dụng Web. Yii rất nhẹ và được trang bị giải pháp cache tối ưu nên nó đặc biệt hữu dụng cho ứng dụng web có dung lượng dữ liệu trên đường truyền lớn như web portal, forum, CMS, e-commerce, v.v.

Yii có hiệu xuất cao?

Yii đã được thiết kế cẩn thận để cho phép gần như tất cả đoạn code được phát triển và chỉnh sửa để đáp ứng bất kỳ yêu cầu nào. Nếu bạn muốn phát triển code mở rộng hơn thành các công cụ hữu ích cho các nhà phát triển khác sử dụng, Yii cung cấp theo các bước và hướng dẫn để giúp bạn dễ dàng phát triển. Điều này cho phép bạn đóng góp vào danh sách ngày càng tăng các tính năng của Yii và tích cực tham gia trong việc mở rộng.

Điều gì đáng chú ý về Yii ? là dễ sử dụng, hiệu suất cao, và chiều sâu mở rộng không tốn kém. Yii được đóng gói với các tính năng giúp bạn đáp ứng những nhu cầu cao trên ứng dụng web hiện nay. AJAX cho phép web tích hợp các widgets, thực thi của một kiến trúc MVC, DAO và quan hệ lớp ActiveRecord, kiểm soát truy cập, xem video chuyên nghiệp, quốc tế (I18N),và nội địa hoá (l10n), đây là các tính năng vượt trội của Yii. Với phiên bản 1.1, Framework chính bây giờ là được đóng gói với một thư viện mở rộng chính thức được gọi là Zii. Những mở rộng được phát triển và duy trì bởi các thành viên chủ chốt tiếp tục mở rộng tính năng của Yii.

Yêu cầu hệ thống và các điều kiện cần thiết

Yii 2.0 đòi hỏi phiên bản PHP 5.4.0 hoặc cao hơn. Bạn có thể chạy bất kỳ gói Yii đi kèm với các yêu cầu hệ thống. kiểm tra xem những gì các đặc điểm cụ thể của từng cấu hình PHP.

Để tìm hiểu Yii, bạn cần có kiến thức cơ bản về lập trình hướng đối tượng (OOP), vì Yii là một framework hướng đối tượng thuần túy. Yii 2.0 cũng sử dụng các tính năng PHP mới nhất, chẳng hạn như namespaces và traits. Hiểu được những khái niệm này sẽ giúp bạn nhanh chóng nắm bắt Yii 2.0.

Các phiên bản Yii

Yii Hiện nay có hai phiên bản chính: 1.1 và 2.0. Phiên bản 1.1 là phiên bản cũ và bây giờ là trong chế độ bảo trì. Tiếp đến, phiên bản 2.0 là phiên bản đuọc viết lại hoàn toàn Yii, sử dụng các công nghệ mới và giao thức mới, bao gồm trình quản lý gói Composer, các tiêu chuẩn code PHP PSR, namespaces, traits, và như vậy. Phiên bản 2.0 đại diện cho sự hình thành của framework và sẽ nhận được những nỗ lực phát triển chính trong vài năm tới. Hướng dẫn này chủ yếu là về phiên bản 2.0.

Lịch sử

Tiền thân của Yii chính là PRADO framework. Tác giả của Yii là Qiang Xue, 1 người Trung Quốc. Qiang Xue bắt đầu xây dựng Yii vào khoảng 1/1/2008. Có nghĩa là tính tới nay mới được 4 năm. Tuy nhiên Qiang Xue cũng chính là người đã từng phát triển và maintain PRADO, tuy nhiên, nhận thấy PRADO có nhiều hạn chế và bản thân Qiang Xue muốn phát triển 1 framework mang những đặc điểm như dễ sử dụng, dễ tiếp cận, bảo mật cao và chuyên nghiệp hơn nên QX đã sử dụng kinh nghiệm của mình trong thời gian phát triển PRADO để viết ra Yii. Sau gần 1 năm phát triển, tới 8/12/2008, bản Yii đầu tiên đã được public và nhanh chóng được mọi người đón nhận.

Yii so sánh thế nào với các framework khác

Giống như hầu hết các PHP framework, Yii là một MVC framework. Yii tốt hơn các framework khác bởi tính hiệu quả, nhiều tính năng và tài liệu hướng dẫn đầy đủ. Yii được thiết kế cẩn thận từ ban đầu để đáp ứng nhu cầu phát triển ứng dụng Web nghiêm ngặt. Yii không phải là sự trộn lẫn của các dự án đã qua hay tập hợp các 3rd party library. Nó là kết quả của kinh nghiệm phát triển ứng dụng Web lâu năm của các tác giả và sự phân tích kỹ lưỡng, tận dụng những điểm mạnh của các framework khác.

Ưu và Nhược điểm của Yii Framework

Ưu điểm của Yii Framework:

Hiệu quả và hiệu suất cao

Yii đã được thiết kế cẩn thận để cho phép gần như tất cả đoạn code được phát triển và  chỉnh sửa để đáp ứng bất kỳ yêu cầu nào. Nếu bạn muốn phát triển code mở rộng hơn thành các công cụ hữu ích cho các nhà phát triển khác sử dụng, Yii cung cấp theo các bước và hướng dẫn để giúp bạn dễ dàng phát triển. Điều này cho phép bạn đóng góp vào danh sách ngày càng tăng các tính năng của Yii và tích cực tham gia trong việc mở rộng.

Điều gì đáng chú ý về Yii ? là dễ sử dụng, hiệu suất cao, và chiều sâu mở rộng  không tốn kém. Yii được đóng gói với các tính năng giúp bạn đáp ứng những nhu cầu cao trên ứng dụng web hiện nay. AJAX cho phép web tích hợp các widgets, thực thi của một kiến trúc MVC, DAO và quan hệ lớp ActiveRecord, kiểm soát truy cập, xem video chuyên nghiệp, quốc tế (I18N),và nội địa hoá (l10n), đây là các tính năng vượt trội của Yii.

Với phiên bản 1.1, Framework chính bây giờ là được đóng gói với một thư viện mở rộng chính thức được gọi là Zii. Những mở rộng được phát triển và duy trì bởi các thành viên chủ chốt tiếp tục mở rộng tính năng của Yii. Ưu Điểm Yii tốt hơn các Framework khác bởi tính hiệu quả, nhiều tính năng. Yii được thiết kế cẩn thận từ ban đầu để đáp ứng nhu cầu phát triển ứng dụng Web nghiêm ngặt. Yii là kết quả của sự kết hợp những gì tốt nhất của các Framework đi trước. Nó là kết quả của kinh nghiệm phát triển ứng dụng Web lâu năm của các tác giả và sự phân tích kỹ lưỡng, tận dụng những điểm mạnh của các Framework khác.

Tích hợp nhiều tính năng

Yii được xem là phiên bản tổng hợp những điểm mạnh của các framework thế hệ tiền nhiệm. Với Yii, nhà phát triển có thể tiết kiệm được nhiều thời gian khi xây dựng ứng dụng web. Đồng thời, Yii còn tích hợp nhiều công cụ, thư viện hữu ích để giảm thời gian phát triển ứng dụng.

Khả năng tái sử dụng và mở rộng cao

Yii là một framework hoàn toàn hướng đối tượng, cho phép người dùng tái sử dụng và mở rộng mã nguồn dễ dàng. Nhờ đó, người dùng có thể tạo ra các ứng dụng có cấu trúc và dễ quản lý.

Hỗ trợ nhiều hệ quản trị cơ sở dữ liệu (DBMS)

Yii sử dụng PDO (PHP Data Object) để hỗ trợ nhiều hệ quản trị cơ sở dữ liệu khác nhau. Nhờ đó, khi thay đổi cơ sở dữ liệu, ứng dụng bạn tạo ra sẽ linh hoạt và dễ thích nghi hơn.

Nhược điểm của Yii Framework:

Đang trong quá trình phát triển

Dù sở hữu nhiều ưu điểm, Yii Framework vẫn đang trong quá trình hoàn thiện và phát triển. Điều này đồng nghĩa với việc bạn có thể gặp một số khó khăn nếu Framework này có sự thay đổi và cải tiến. Hạn chế này còn ảnh hưởng đến việc duy trì và nâng cấp ứng dụng.

Khả năng học và sử dụng

So với một số framework khác, Yii tương đối phức tạp. Do đó, nhà phát triển cần phải dành nhiều thời gian tìm hiểu, làm quen để trải nghiệm Yii hiệu quả hơn.

Không phù hợp cho các dự án nhỏ

Yii phù hợp với các dự án lớn và có tính phức tạp cao. Vì vậy, đối với những dự án đơn giản, Yii sẽ không phát huy trọn vẹn tính năng, thậm chí, framework này cũng không mang lại kết quả như mong muốn.

Lời kết

Cảm ơn các bạn đã tham khảo bài viết về Yii Framework

  • 0 Bình luận
CEO Bùi Tấn Lực
Bùi Tấn Lực
CEO Bùi Tấn Lực người sáng lập ra Web Mới, là một lập trình viên, người viết content, chuyên tư vấn các vấn đề về website và SEO website, quý khách hãy liên hệ để trao đổi thiết kế website
  • Zalo
Chia sẻ nội dung đánh giá của bạn về Yii Framework là gì? Ưu và Nhược điểm của Yii Framework
Email, Điện thoại của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Đánh giá của bạn
Tên *
Email
Số điện thoại *
Bình luận, Hỏi đáp
Đăng ký tư vấn miễn phí
Tìm hiểu 1 năm không bằng lắng nghe 1 câu tư vấn
Tỉnh thành
0398.259.259